Capacitance: <span>1.8uF</span>

C1206Y5V160-185MNE

C1206Y5V160-185MNE

Chip Capacitor,1206,Y5V,16V,1.8uF,20%

C1206Y5V160-185ZNE

C1206Y5V160-185ZNE

Chip Capacitor,1206,Y5V,16V,1.8uF,+80-20%

C1210X7R160-185KNE

C1210X7R160-185KNE

Chip Capacitor,1210,X7R,16V,1.8uF,10%