Capacitance: <span>1300pF</span>

C0805C0G500-132GNE

C0805C0G500-132GNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,1300pF,2%