Capacitance: <span>200pF</span>

C0603C0G500-201JPBE

C0603C0G500-201JPBE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,200pF,5%,Pb

C1206C0G500-201GNE

C1206C0G500-201GNE

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,200pF,2%

C1206C0G500-201GNP

C1206C0G500-201GNP

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,200pF,2%

C0402X7R250-201KNP

C0402X7R250-201KNP

Chip Capacitor,0402,X7R,25V,200pF,10%

C1206C0G500-201FNP

C1206C0G500-201FNP

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,200pF,1%

C1206C0G101-201JNP

C1206C0G101-201JNP

Chip Capacitor,1206,C0G,100V,200pF,5%

C0603C0G500-201GNP

C0603C0G500-201GNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,200pF,2%

C0603C0G500-201GNE

C0603C0G500-201GNE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,200pF,2%

C0603C0G500-201FNP

C0603C0G500-201FNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,200pF,1%

C0603C0G500-201FNE

C0603C0G500-201FNE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,200pF,1%

C0805C0G500-201FNP

C0805C0G500-201FNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,200pF,1%

C0805C0G500-201FNE

C0805C0G500-201FNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,200pF,1%

C0402X7R500-201KNP

C0402X7R500-201KNP

Chip Capacitor,0402,X7R,50V,200pF,10%

C0603C0G500-201JPE

C0603C0G500-201JPE

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,200pF,5%,Pd

C0603C0G500-201JNP

C0603C0G500-201JNP

Chip Capacitor,0603,C0G,50V,200pF,5%