Capacitance: <span>2400pF</span>

C1206C0G500-242GNE

C1206C0G500-242GNE

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,2400pF,2%

C0805C0G250-242GNE

C0805C0G250-242GNE

Chip Capacitor,0805,C0G,25V,2400pF,2%

C1206C0G500-242FNE

C1206C0G500-242FNE

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,2400pF,1%

C1808C0G501-242GNE

C1808C0G501-242GNE

HV Chip Capacitor,1808,C0G,500V,2400pF,2%