Capacitance: <span>3000pF</span>

C0805C0G500-302JNP

C0805C0G500-302JNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,3000pF,5%

C0805C0G250-302JNE

C0805C0G250-302JNE

Chip Capacitor,0805,C0G,25V,3000pF,5%

C1206C0G500-302JNP

C1206C0G500-302JNP

Chip Capacitor,1206,C0G,50V,3000pF,5%

C0805C0G250-302GNE

C0805C0G250-302GNE

Chip Capacitor,0805,C0G,25V,3000pF,2%