Capacitance: <span>5100pF</span>

C0805C0G500-512JNP

C0805C0G500-512JNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,5100pF,5%

C0805C0G500-512FNP

C0805C0G500-512FNP

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,5100pF,1%