Capacitance: <span>6.8uF</span>

C1812X7R500-685KNE

C1812X7R500-685KNE

Chip Capacitor,1812,X7R,50V,6.8uF,10%

C0805X5R6R3-685MNE

C0805X5R6R3-685MNE

Chip Capacitor,0805,X5R,6.3V,6.8uF,20%

C1206Y5V100-685ZNE

C1206Y5V100-685ZNE

Chip Capacitor,1206,Y5V,10V,6.8uF,+80-20%

C1206Y5V160-685ZNP

C1206Y5V160-685ZNP

Chip Capacitor,1206,Y5V,16V,6.8uF,+80-20%

C1206Y5V160-685ZNE

C1206Y5V160-685ZNE

Chip Capacitor,1206,Y5V,16V,6.8uF,+80-20%

C1210Y5V160-685ZNE

C1210Y5V160-685ZNE

Chip Capacitor,1210,Y5V,16V,6.8uF,+80-20%

C1210Y5V250-685ZNE

C1210Y5V250-685ZNE

Chip Capacitor,1210,Y5V,25V,6.8uF,+80-20%

TA020TCM685MAR

TA020TCM685MAR

Tantalum Chip Capacitor,20V,TCM,6.8uF,20%,A

TA016TCM685MBR

TA016TCM685MBR

Tantalum Chip Capacitor,16V,TCM,6.8uF,20%,B

TA016TCM685MAR

TA016TCM685MAR

Tantalum Chip Capacitor,16V,TCM,6.8uF,20%,A

TA016TCM685KAR

TA016TCM685KAR

Tantalum Chip Capacitor,16V,TCM,6.8uF,10%,A

TA020TCM685MCR

TA020TCM685MCR

Tantalum Chip Capacitor,20V,TCM,6.8uF,20%,C

TA020TCM685KAR

TA020TCM685KAR

Tantalum Chip Capacitor,20V,TCM,6.8uF,10%,A

TA020TCM685KBR

TA020TCM685KBR

Tantalum Chip Capacitor,20V,TCM,6.8uF,10%,B

TA010TCR685MAR

TA010TCR685MAR

Tantalum Chip Capacitor,10V,TCR,6.8uF,20%,A