Capacitance: <span>7500pF</span>

C0805C0G500-752JNE

C0805C0G500-752JNE

Chip Capacitor,0805,C0G,50V,7500pF,5%