Voltage: <span>16V</span>

C0603X7R160-104KNP

C0603X7R160-104KNP

CHIP CAPACITOR,0603,X7R,16V,0.1UF,±10%

C0805X7R160-225KNE

C0805X7R160-225KNE

Chip Capacitor,0805,X7R,16V,2.2uF,±10%

C0201X5R160-104KNP

C0201X5R160-104KNP

Chip Capacitor,0201,X5R,16V, 0.10uF, ±10%

C0201X7R160-102KNP

C0201X7R160-102KNP

Chip Capacitor,0201,X7R,16V,100pF, ±10%

C0402X5R160-225KNP

C0402X5R160-225KNP

Chip Capacitor,0402,X5R,16V,2.2uF,±10%

C0805X7R160-475KNE

C0805X7R160-475KNE

Chip Capacitor,0805,X7R,16V, 4.7uF, ±10%

C0402X7R160-102KNP

C0402X7R160-102KNP

Chip Capacitor,0402,X7R,16V,1000pF,±10%

C0402X7R160-153KNP

C0402X7R160-153KNP

Chip Capacitor,0402,X7R,16V,0.015uF,±10%

C0402X7R160-183KNP

C0402X7R160-183KNP

Chip Capacitor,0402,X7R,16V,0.018uF,±10%

C0402X7R160-223JNP

C0402X7R160-223JNP

Chip Capacitor,0402,X7R,16V,0.022uF,±5%

C0402X7R160-223JNP

C0402X7R160-223JNP

Chip Capacitor,0402,X7R,16V,0.022uF,±5%

C0402X7R160-223KNP

C0402X7R160-223KNP

Chip Capacitor,0402,X7R,16V,0.022uF,±10%

C0402X7R160-273KNP

C0402X7R160-273KNP

Chip Capacitor,0402,X7R,16V,0.027uF,±10%

C0402X7R160-822KNP

C0402X7R160-822KNP

Chip Capacitor,0402,X7R,16V,8200pF,±10%

C0402X7R160-333JNP

C0402X7R160-333JNP

Chip Capacitor,0402,X7R,16V,0.033uF,±5%